СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


В СУ "Емилиян Станев" няма свободни места за прием в първи клас.

Родителската среща на записаните деца за първи клас ще се проведе на 25.06.2020 г. от 18 ч. в:

1А кл. - 114 кабинет; 1 Б кл. - 115 кабинет;

1В кл. - 117 кабинет; 1Г кл. - 118 кабинет; 

1Д кл. - 120 кабинет; 1Е кл. - 121 кабинет.


. Заявление за кандидатстване .

Първо класиране График проверка на способностите Списъци по паралелки


ЗАПОВЕД ПРИЕМ ЗА 2020-2021 (СХЕМА) Критерии за прием


График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година:

 • Подаване на заявление за участие в първо класиране: 01-05.06.2020 г. Документите се подават на електронна поща: priem@em-stanev.org
 • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 10.06.2020 г.
 • Записване на децата след първо класиране: 11-12.06.2020 г.
 • Обявяване на свободните места след първо класиране: 14.06.2020 г.
 • Кандидатстване за второ класиране: 15-16.06.2020 г.
 • Обявяване на резултатите от второ класиране: 17.06.2020 г.
 • Записване на децата след второ класиране: 18-19.06.2020 г.
 • Обявяване на свободните места за трето класиране: 20.06.2020 г.
 • Кандидатстване за трето класиране: 21-22.06.2020 г.
 • Обявяване на резултатите от трето класиране: 23.06.2020 г.
 • Записване на децата след трето класиране: 24-25.06.2020 г.
 • Обявяване на свободните места след трето класиране: 26.06.2020 г.
 • Попълване на свободните места след трето класиране: от 27.06.2020 г. до началото на учебната година.
 • Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), изобразително изкуство или хореография: 18.06.2020 г. от 8.00 часа. (по график)

Ние предлагаме:

Едносменно обучение за всички ученици.

Разширено изучаване на: музика, изобразително изкуство и хореография от първи до седми клас. При музиката се изучават струнни, духови, ударни, народни инструменти, акордеон, класическо, поп-джаз и народно пеене. Обучението се осъществява на високо професионално ниво в индивидуални часове, камерни ансамбли и духов оркестър.

Изучаване на следните чужди езици: английски, френски, руски и испански. Английски език се изучава от втори до дванайсети клас като първи чужд език. Руски, френски и испански език се изучават като втори чужд език в рамките на разширената подготовка.

Училището разполага с добре поддържана база за съвременно обучение:

 • 7 компютърни кабинета с интернет и 1 специализиран компютърен кабинет за музиканти;
 • кабинети по музикален инструмент;
 • концертна зала;
 • ателиета за рисуване;
 • кабинети по всички учебни предмети.

За развитието на физическите качества на учениците е изградена богата спортно-техническа база с три салона, спортна зала, открити спортни площадки и съоръжения и плувен басейн. В училището функционира ученически стол, в който се доставя храна от общинската кухня в ОУ „Св. П. Евтимий“. Всички ученици от първи до шести клас, подали заявления, могат да посещават групите за целодневно обучение.

 

Галерия специалности