СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Първо класиране График проверка на способностите Списъци по паралелки


В изпълнение на дейностите по приемане на ученици за първи клас за учебната 2019/2020 г., обявявам:

След първия етап на записване на бъдещите първокласници в СУ "Емилиян Станев" гр. В. Търново няма свободни места.

Директор: К. Котларска


ЗАПОВЕД ПРИЕМ ЗА 2019-2020 (СХЕМА) Критерии за прием


График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година:

 • Подаване на заявление за участие в класиране: 03-07.06.2019 г.
 • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 10.06.2019 г.
 • Записване на децата след първо класиране: 11.06. и 12.06.2019 г.
 • Обявяване на свободните места след първо класиране: 13.06.2019 г.
 • Записване на децата след второ класиране: 14.06. и 17.06.2019 г.
 • Обявяване на свободните места за трето класиране: 19.06.2019 г.
 • Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), изобразително изкуство или хореография: 18.06.2019 г. от 8.00 часа. (по график)
 • Попълване на свободните места: до 15.09.2019 г.

Информационни родителски срещи:

 • На 27.03.2019 г. от 17:30 часа в Актовата зала на училището - за разясняване реда за приемане на бъдещите първокласници и възможностите им за обучение в СУ “Емилиян Станев“.
 • На 20.06.2019 г. от 18.00 часа – по паралелки с класните ръководители.

Ние предлагаме:

Едносменно обучение за всички ученици.

Разширено изучаване на: музика, изобразително изкуство и хореография от първи до седми клас. При музиката се изучават струнни, духови, ударни, народни инструменти, акордеон, класическо, поп-джаз и народно пеене. Обучението се осъществява на високо професионално ниво в индивидуални часове, камерни ансамбли и духов оркестър.

Изучаване на следните чужди езици: английски, френски, руски и испански. Английски език се изучава от втори до дванайсети клас като първи чужд език. Руски, френски и испански език се изучават като втори чужд език в рамките на разширената подготовка.

Училището разполага с добре поддържана база за съвременно обучение:

 • 7 компютърни кабинета с интернет и 1 специализиран компютърен кабинет за музиканти;
 • кабинети по музикален инструмент;
 • концертна зала;
 • ателиета за рисуване;
 • кабинети по всички учебни предмети.

За развитието на физическите качества на учениците е изградена богата спортно-техническа база с три салона, спортна зала, открити спортни площадки и съоръжения и плувен басейн. В училището функционира ученически стол, в който се доставя храна от общинската кухня в ОУ „Св. П. Евтимий“. Всички ученици от първи до шести клас, подали заявления, могат да посещават групите за целодневно обучение.

 

Галерия специалности