СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


>> П Р И Е Т И <<


Приемаме: 2 групи х 23 деца

Обучението се извършва:

 • според държавните образователни изисквания;
 • в уютна игрова обстановка;
 • осъществява лесно адаптиране към училищната среда.

Подготвителните групи са полудневни и обучението в тях се осъществява 8.00ч до 14.00ч. Приемат се деца, които през 2019 година навършват 5 или 6 години.

График на дейностите:

 • Подаване на заявление: 11.02.2019 г. до 20.06.2019 г.
 • Място на подаване на документите: етаж втори, кабинет № 202.
 • Класиране на подадените заявления: 21.06.2019 г.
 • Обявяване на списъците с приетите деца и оставащите свободни места: 21.06.2019 г.
 • Попълване на свободните места: до 13.09.2019 г.
 • Родителска среща: 25.06.2019 г. от 18,00 часа в ПГ.

Документи за прием и записване на деца в подготвителните групи:

 • Заявление - по образец на училището.
 • Копие от Удостоверение за раждане на детето.


Галерия специалности