СОУ "Емилиян Станев" е партньор на Окръжна библиотека "П. Р. Славеков", гр. Велико Търново.

Сайт: Окръжна библиотека "П. Р. Славеков"

Онлайн: Електронни каталози на РНБ "П. Р. Славейков"