СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

СОУ "Емилиян Станев" е базово училище за ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", наложи се като територия за работа на академичния състав на Великотърновския университет с педагогическия екип на училището. То е значим образователен център и повече от 20 години е база за обучение на студенти от ВТУ. Това определено е доказателство за високия професионализъм на учителите от средното училище, за качеството на техния труд. Между преподавателския състав на двете учебни институции са изградени устойчиви и успешни професионални контакти, които непрекъснато се задълбочават. При акредитацията на Великотърновския университет бяха поканени, наред с ръководителите на катедри, и учители, които със своите аргументирани изказвания допринесоха за високата оценка, дадена от комисията на висшето училище.