СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Учители и ученици от ученическия парламент при СУ "Емилиян Станев" участваха в среща дискусия с гл. ас. д-р Светла Глушкова от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“ на тема ,"Правата на човека и гражданина вчера и днес“.

Проследена бе историята за появата на Харта за човешките права и свободи като дадени по рождение, осигуряващи равноправие и гарантиращи защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Достигна се до извода, че всички хора и обществото като цяло трябва да осъзнаят, че са отговорни за гарантирането и прилагането на човешките права.