СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Дебат по случай 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция се проведе между отбори на СУ "Емилиян Станев“ и ПГТ "Д-р Васил Берон“.
Темата на дебата бе "Демократичността на търновската конституция". В ролята на утвърждаващи влезе отбора на СУ "Е. Станев“, представен от Анджелина Стефанова, Ния Стоева и Виктория Даалиева - ученици от осми клас с ръководител Веселка Недкова, които защитаваха позицията за демократичността на конституцията. В ролята на отрицаващи бяха учениците от ПГТ ,,Д-р Васил Берон“ в лицето на Мартина Димитрова, Десислав Христов и Йордан Йорданов с ръководител Бистра Стефанова, които не отричаха демократичността, но изказаха аргументи за не толкова демократични елементи на конституцията. 
Гости на дебата бяха гл. ас. д-р Христо Орманджиев, преподавател по конституцинно право и правата на човека, и ЗДУД в СУ "Е. Станев" Антоанета Палангурска. Гсподин Орманджиев изрази задоволство от подготовката и доброто представяне на двата отбора и покани учениците да присъстват на упражнение по конституционно право във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“.