СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Учениците от V „Б” клас проведоха два учебни часа по изобразително изкуство в графично ателие във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ. Целта на тези изнесени часове беше децата да видят как професионално се правят отпечатъци от линогравюра.
Изпълнението на линогравюра изисква отпечатък на предварително подготвена творба. Петокласниците се запознаха в училище с трудната графична техника, изготвиха графични проекти, които изпълниха с внимание и прецизност. Отпечатването е завършителният етап. Той се състои от две отделни процедури: нанасяне на печатарската боя върху плоскостта и отпечатване върху белия лист. Именно с този етап доцент Христо Керин запозна учениците в графичното ателие. Малките художници с голямо въодушевление наблюдаваха магията при правенето на графични отпечатъци от линогравюра.