СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

„Да влезем в час с отпадъците" учи как правилно се управляват отпадъците, за да се превърнат в ресурси.

Инициативата на РИОСВ – Велико Търново се проведе в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците  21-29 ноември. В нея се включиха повече от 25 ученици от СОУ „Емилиян Станев".

Историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в община Велико Търново, разпределянето на обществените отговорности по въпроса, бяха представени и дискутирани по време на срещите. Особено внимание се обърна на йерархията в управлението на отпадъците, включваща предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

Практическата част на уроците бе свързана с оценка на опаковките (пластмасова бутилка от безалкохолна газирана напитка, тонер касета, кутия от бисквити, транспортна куриерска опаковка), извършена с помощта на работен лист от образователния „Зелен пакет". Учениците се запознаха с процеса на изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Габровския регион чрез филма „Имам късмет – не отивам за смет".

Да използваме разумно, да пестим ресурсите, да намаляваме количеството на отпадъците, които генерираме – това са част от посланията, отправени към учениците. Инициативата продължава.