СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


План – график за дейността през 2017/2018 уч. г. > ПЛАН

Ученически парламент:

School parlament

1. Георги Тодоров - Председател на Ученически парламент

Георги Тодоров 11а

2. Кристияна Петрова - зам. председател на Ученически парламент

Кристияна Петрова 12 в

3. Габриела Петрова - зам. председател на Ученически парламент

Габриела Петрова 11а

4. Нора Петрова - протоколчик на Ученически парламент

Нора Петрова 9а

Александър Борисов - член на Ученически парламент

Александър Борисов 5д

Вилимира Райкова - член на Ученически парламент

Вилимира Райкова 12а

 Даниел Дермански - член на Ученически парламент

Даниел Дермански 5б

Димитър Димитров - член на Ученически парламент

Димитър Димитров 8б

Златина Ангелова - член на Ученически парламент

Златина Ангелова 11б

Катрин Чавдарова - член на Ученически парламент

Катрин Чавдарова 9б

Милен Генов - член на Ученически парламент

Милен Генов 9в

Милица Божанова - член на Ученически парламент

Милица Божанова 7б

 Стоян Панайотов - член на Ученически парламент

Стоян Панайотов 9в

Галерия специалности