СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


План – график за дейността през 2019/2020 уч. г. > ПЛАН

Ученически парламент:

Савина Великова - Председател на Ученически парламент, velikovasavina414@gmail.com

savina

Костадин Радославов - член на Ученически парламент, kostadinradoslavov@gmail.com

kostadin

Александър Борисов - член на Ученически парламент,

Александър Борисов 5д

Димитър Димитров - член на Ученически парламент, mitko.id@abv.bg

Димитър Димитров 8б

Катрин Чавдарова - член на Ученически парламент, Katrin160702@gmail.com

Катрин Чавдарова 9б

Стоян Панайотов - член на Ученически парламент,

Стоян Панайотов 9в

Галерия специалности