СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Уважаеми родители,
Ръководството на СУ "Е. Станев" свиква събрание на избраните представители на паралелките на 12.11.2019 г./ вторник/, от 17.30 часа в Учителската стая при следния дневен ред:
1.Избор на Обществен съвет.


Правилник за дейността на обществените съвети към детските градини и училищата: ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г.

Заповед обществен съвет, Протокол No:1, Протокол No:2, Протокол No:3, Протокол No:4Протокол No:5, Протокол № 6 (Отчет на ОС за учебната 2016-2017 г.), Протокол № 7, Протокол № 8, Протокол № 9, Протокол № 10, Протокол № 11, Протокол № 12, Протокол № 13, Протокол № 14, Протокол № 15, Протокол № 16, Протокол № 17, Протокол № 18, Протокол № 19, Протокол № 20