СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Уважаеми родители,
Ръководството на СУ "Е. Станев" свиква събрание на избраните представители на паралелките на 12.11.2019 г./ вторник/, от 17.30 часа в Учителската стая при следния дневен ред:
1.Избор на Обществен съвет.


Правилник за дейността на обществените съвети към детските градини и училищата: ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г.

Документи Обществен съвет 2016-2019 г.

Документи Обществен съвет 2020-2022 г.