СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ > ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ в СУ „Емилиян Станев” > РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН > ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ