СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


План за квалификационната дейност на СУ "Ем. Станев" - 2019-2020 г. > ПЛАН

Правила за квалификационната дейност > ПРАВИЛА

Примерна карта за вътрешноучилищна квалификация> КАРТА