СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График за консултации II срок на уч.2019/2020 г.: Консултации

Самостоятелна форма октомврийска сесия 2019: Заповед

График за класни и контролни работи за II срок на учебната 2019/20 г.: График 1-4 класГрафик 5-7 клас, График 8-12 клас

График изпити индивидуална форма на обучение август-септември 2019 г: Виктория Маринова Маринова

Самостоятелна форма мартенска сесия 2020: Заповед

Индивидуален план и график на Виктор Върбанов: Заповед

График дежурства учители втори срок 2019-2020 г.: График

График поправителни изпити: График, График юни

Самостоятелна форма юнска сесия - 2020 г.: Заповед

График септември, 2020 г.: Заповед