СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


 Заглавие на проекта:

„Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”


Информация за представяне:

Име на проекта: „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”

Програма: ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, код: 16.5.2.054, e-MS ROBG – 165

Партньори: Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра; СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан

Продължителност: 24 месеца (от 26 април 2017 г. до 27 април 2019 г.)

Бюджет: 994 896,64 евро (Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния – 637450,90 евро; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново – 155 600,15 евро; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра – 103 173,68 евро; и СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан – 102 671,91 евро)

Цел: подобряване и осъвременяване на образователната инфраструктура в три български и пет румънски училища

Дейности:

- оборудване на осем специални кабинета за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии (по един във всяко от участващите училища);

- разработване на интердисциплинарна учебна програма по математика, природни науки и информационни технологии;

- провеждането на учебни дейности чрез проектно-базирано обучение;

- провеждане три научни интердисциплинарни ученически изложения;

- обучение за учители;

- информационни дейности.


Второ ученическо

интердисциплинарно научно изложение

В периода 20-22 октомври 2018 г. в СУ „Емилиян Станев” се проведе международно ученическо научно изложение. В него взеха участие 114 ученици и учители от пет румънски и три български училища. Те представиха свои интердисциплинарни научни разработки в областта на математика, природните науки и информационните технологии. Обхватът на темите е разнообразен – разработване на пожароизвестителна система от рециклирани материали, екологични енергийни източници, създаване на модел на космическа станция за живот и др. Училище „Емилиян Станев“ се включи в изложението като представи атрактивна образователна игра за малки и големи, както и разработка по роботика.

Изложението се проведе по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, в който училище „Емилиян Станев“ участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

 

Picture Expo VT 21.10.2018 1

Picture Expo VT 21.10.2018 2

Picture Expo VT 21.10.2018 3


В периода 8-10 септември 2017 г. четирима учители от СУ „Емилиян Станев” участваха в тридневно обучение за изграждане на екип от учители за работа в интердисциплинарни училищни ателиета по математика, природни науки и информационни технологии. Обучението беше организирано от Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Училищният екип се включи работните групи за разработване и усвояване на интерактивни методи и подходи в обучението по природни науки. Учителите Милена Йорданова, Маргарита Бурнева, Светлана Дамянова и Митка Ангелова се запознаха с добри практики от румънски училища и представиха свои постижения.

Обучението е част от дейностите по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

proekt 2018


 На 10 ноември 2017 г. екип от СУ "Емилиян Станев" учства в работна среща по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". Срещата се проведе в ПМГ "Св. Климент Охридски", което е едно от училищата-партньори по проекта. По време на работните разговори бяха планирани предстоящите дейности в участващите училища по изграждане на ателиета за интердисциплинарно изучаване на природни науки, математика и информационни технологии.
Работната среща  е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.


 На 9 март 2018 г. в СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан се проведе работна среща по проект  "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". В срещата участваха директорът на училището, г-жа Кина Котларска и учителят по химия и опазване на околнта среда г-жа Милена Йорданова, които са част от ръководния екип на проекта. Акцент в работните разговори бе подготовката на предстоящото научно изложение за ученици от участващите училища. На него учениците ще представят научните си разработки от ателиатата за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии, които бяха създадени в началто на учебната година.
Работната среща е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

2018 Picture Tutrakan

В периода 20-22 април 2018 г. в град Кълъраш, Румъния се проведе научно изложение по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". В него взе участие екип от СУ "Емилиян Станев", който включваше десет ученици, трима учители и двама ръководители. От началото на учебната година те подготвят за представяне научна разработка в ателие за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии, създадено по проекта.Разработката на училищния екип, посветена на възможностите на съвременното земеделие да допринесе за здравословното хранене, бе оценена и наградена от експертно жури. Учениците Адриан Косев, Славко Сергеевич, Стефка, Стойкова и Силвия Георгиева от XI клас и Катрин Чавдарова, Радина Атанасова, Християна Маринова, Пенчо Йорданов, Мадлен Василева и Стоян Панайотов от IX клас в продължение на половин година подготвят своя научен проект под ръководството на г-жа Маргарита Бурнева, учител по биология и здравно образование, г-жа Светлана Дамянова, учител по биология и здравно образование и г-жа Митка Ангелова, учител по математика и информационни технологии. В експертния екип на проекта участват и г-жа Кина Котларска, директор на СУ "Емилиян Станев", както и г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда. В начуното изложение със свои разработки се представиха осем училища - три от България и пет от Румъния. То е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още две български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

2018 Picture VTteam Expo

2018 Picture VTteam Expo 1

Трето ученическо интердисциплинарно научно изложение

В периода 22-24 март 2019 г. екип от ученици и учители от СУ „Емилиян Станев” участва в международно ученическо научно изложение. Събитието се проведе в гр. Кълъраш, Румъния и е част от дейностите по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Разработката на училищния екип – „Образователни игри 2“ е продължение на тази от предходното научно изложение по проекта. Учениците от гимназиалния курс, участници в изложението са Стоян Стефанов, Павел Николов, Пенчо Георгиев, Алекс Цанев, Костадин Радославов, Катрин Чавдарова, Радина Атанасова, Християна Маринова, Мадлен Василева и Диана Цветанова. В продължение на няколко месеца те работиха в малки групи под ръководството на екип учители - г-жа Маргарита Бурнева, учител по биология и здравно образование, г-жа Светлана Дамянова, учител по биология и здравно образование и г-жа Митка Ангелова, учител по математика и информационни технологии. В експертния екип на проекта участват и г-жа Кина Котларска, директор на СУ "Емилиян Станев", както и г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда. Училищния отбор представи фотометрични анализи на вода, изработена от учениците машина за сапунени мехури и модел на водородна кола.

Изложението се провежда по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, в който училище „Емилиян Станев“ участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

02.05.2019 1

Заключителна пресконференция

Представители на СУ „Емилиян Станев“ участваха в заключителната пресконференция по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Домакин на събитието, което се проведе на 19 април 2019 г. беше Училищният инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния. На пресконференцията бяха представени резултатите от проекта, който се реализира в периода април 2017 г. – април 2019 г. в партньорство между четири образователни институции от трансграничния регион Румъния – България. Г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда, представи осъществените в нашето училище дейности.

Пресконференцията  е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

02.05.2019 2

02.05.2019 3

02.05.2019 4